MiMaVeSuunnitteleeJaKuvaa -web©

Loading...

Groove

Webdesigndroid image/svg+xml Webdesigndroid MiMaVe.design.photo All rights reserved

Kuva kuukaudessa Arkkitehtuuri


Helmikuun 2017 kuva kuukaudessa aiheena on arkkitehtuuri.

Rakennukset tarjoavat linjoja. Jotkin rakentuvat linjojen kokonaisuuksista, toiset ovat rakennuksia, joissa on linjoja. Kuvaaja rajaa mitä näkee ja näkee mitä rajaa, onnistuen tai epäonnistuen.

Lisää arkkitehtuuriin liittyvää materiaalia artikkelissa.

+++ ”Kuva kuukaudessa Arkkitehtuuri” » » »