MiMaVeSuunnitteleeJaKuvaa -web©

Loading...

Groove

Webdesigndroid image/svg+xml Webdesigndroid MiMaVe.design.photo All rights reserved

Mitä musiikki?

Tämä on ensimmäinen kirjoitus polemiikki-luokan alla. Polemiikissä on tarkoitus kirjoittaa vähän syvällisempiä ja luotaavampia avauksia eri aiheista filosofisesta ja teoreettisesta näkökulmasta. Tarkoitus on herättää ajatuksia.

Kyse on ajatuksista, ei totuuksista, monesti varmaan vielä täysin ”vääristä” ajatuksista? Kyse on siis omista typeryyksistä ja sokeuksista! Mutta monesti typeryys pysyy typeryytenä ja sokeus sokeutena, jos näitä ei edes yritä hahmottaa… Ensimmäisenä aiheena on musiikki?

Lue lisää ajatusten askareita artikkelista.

Mitä musiikki on?

Äänien sekamelskaa, sointuvien sävelien mystinen konglomeraatti. Musiikkia tuntuu olevan kaikkialla ja kaikkina aikoina. Onko musiikilla rakenne? Onko musiikilla muoto? Onko musiikilla jokin inherentti ominaisuus? Onko musiikki sävelten ajallista ja tilallista ilmentymää? Esimerkiksi länsimaisen musiikin luonne vahvistui vasta noin J. S. Bachin ja hänen kumppaneidensa aikakaudella. Näin siis, jos ajatellaan säveljärjestelmää ja tiettyjä rakenteellisia tekijöitä. Instrumentit ja niiden rajoitukset ja vapaudet ovat aina olleet osana tätä kehitystä. Instrumentit siis kehittyivät tai muuttuivat ja määrittivät näin itse musiikkia, esim. viritysjärjestelmää stardardisoitiin. Vai ohjasiko ”Musiikki” kosmisessa mielessä kehitystä, pyritäänkö eri välineillä kuitenkin aina kohti samaa? Moniin maailmansyntyyn liittyviin myytteihin liittyy ääni, sana tai musiikki. Taikoja musiikilla tekeviä ”Väinämöisiä” löytyy monista kulttuureista. Onko mitattu sävel se oikea sävel? Monissa kulttuureissa ”säveltemme murto-osilla” on keskeinen merkitys. Syntetisaattorilla ”puhdas sävel” vaati usein huojuntaa ja ”virheitä” herätäkseen henkiin. Oletko koskaan kuunnellut esim. maansiirtokoneen ääntä: moottori, renkaat, akselit yms. tuottavat äänten sinfonian. Onko tämä musiikkia? Vaatiiko musiikki tekijän? Onko shaministinen kurkkulaulanta musiikkia? Vaatiiko musiikki institutionaalisen ympäristön? Länsimaisessa musiikissa tapahtunut standardisointi oli edellytys yhä suuremmille musiikillisille kokonaisuuksille ja edellytti institutionalisoitumista. Murtuuko tämä edellytys kuitenkin digitaalisuuden aikana?

Me kaikki kannamme rytmiä mukanamme. Sydämen syke on erottamaton osa olemustamme. Onko kaikki rytmi vain tämän jatketta ja reflektiota? Pyrkimystä siihen tai vertailua suhteessa siihen? Sydämen syke ei ole kuitenkaan standardi, vai onko?

Meillä on lähtökohtaisesti syvin instrumenttimme mukanamme! Pystymme tuottamaan ääntä, jonka korkeutta ja sävyä pystymme muuttamaan, ellei tälle ole fysiologista estettä. Laulumme tai puheemme on yksi keskeisimpiä tunteen, ajatusten ja kokemusten välittäjiä. Vaatiiko musiikki säveliä? Onko musiikki se kitti, mikä pitää yhteisöt kasassa? Musiikki toistaa yhteisiä tarinoita ja auttaa muistamaan tuntemuksia ja kokemuksia. Ihmiset ovat kokoontuneet kokemaan musiikkia jo aikojen alusta lähtien. Onko kyse teinitähden fanijoukosta, uskonnollisesta rituaalista tai jamifiilistelyistä, kaikissa toimii sama mekaniikka. Musiikki ja rytmi saavat meidän tuntemaan olevamme yhtä. Lisää tähän vielä yhteislaulu ja samaan rytmiin sykkivät sydämet, massa on syntynyt, joukko on syntynyt… Musiikkimakuja on kuitenkin monenlaisia: saavuttaako tanssimusiikin ystävä ykseyden death metal hurmoksesta? Yhteiskunnat ja yhteisöt ovat yhä kompleksisempia ja hajaantuneempia, löytyykö enää metsästäjä-keräilijöiden yhteistä säveltä. Onko ”kuplillamme” oma musiikkinsa?

Mitä musiikki?

Mitä siis musiikki on? En osaa vastata tähän, tuntuu yhä enemmän siltä, että se on uskonkysymys enemmän kuin tutkimuksen tai tieteen kysymys. Kun tietokone lumoaa ja liittää ihmiset yhteen musiikillaan, niin se on matemaattinen kysymys, mutta eikö sinun pidä silloinkin uskoa tietokoneen sieluun, tai ainakin olla illuusion vallassa? Vai onko musiikki yksinkertaisesti sellaista värähtelyä, joka resonoi lähtökohtaisesti meihin itseemme? Sävelten ja rytmien aallot värähtelevät samoilla taajuuksilla kuin me itse. Onko kyse yksinkertaisesti fysiologiasta vai/ja kosmologiasta. Värähtelyä ja taajuuksia on kaikkialla. Onko musiikki ihmisyyden värähtelyä? Päätä sinä! Jos soitin määrittää musiikin, sinä määrität musiikkisi!

Kauneus on sydämen asia, vai onko?